Công ty xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đánh giá và cấp giấy chứng nhận.Sản phẩm sứ vệ sinh của Công ty TNHH Minh long đã đạt nhiều giải thưởng của chính phủ , các bộ ngành trung ương và tỉnh trao tặng.

No products found which match your selection.

Top