Sunmax PP-R được làm từ High Molecular Weight Polypropylene Random Copolymers đặc biệt thích hợp trong điều kiện môi trường với nhiệt độ cao (70 - 100 độ C) và áp suất 25 Bar. Được sản xuất theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Nguyên liệu sản xuất do hãng SKChem (made in KOREA)

PP-R được làm từ High Molecular Weight Polypropylene Random Copolymers đặc biệt thích hợp trong điều kiện môi trường với nhiệt độ cao (70 – 100 độ C) và áp suất 25 Bar. Được sản xuất theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Nguyên liệu sản xuất do hãng SKChem (made in KOREA)

Show all 8 Result

Show all 8 Result

Top